PBZ EDUCA KREDITI

Vjetar u leđa za tvoju budućnost.

Obrazovanje je ulaganje u budućnost. PBZ Educa krediti omogućuju da studij i karijeru zasnuješ na svojim željama i ambicijama, neovisno o trenutačnoj financijskoj situaciji.

PBZ Educa krediti namijenjeni su za plaćanje troškova školarine privatnoga srednjoškolskog obrazovanja i troškova studiranja tijekom dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog ili specijalističkog studija u zemlji i inozemstvu.

PBZ Educa kredite možeš realizirati u bilo kojoj poslovnici PBZ-a.

POGODNOSTI PBZ EDUCA KREDITA:

 • rok otplate kredita do 10 godina
 • mogućnost korištenja počeka (razdoblje tijekom kojega plaćaš samo kamatu – do 12 mjeseci)
 • za iznose kredita do 15 000 EUR nisu potrebni dodatni instrumenti osiguranja
 • dodatna pogodnost kredita za plaćanje školarine – mogućnost uvećanja iznosa kredita do 15% za isplatu u gotovini na tekući račun studenta, uz poštivanje maksimalnoga iznosa kredita do 40 000 EUR
 • izbor načina otplate kredita – u jednakim mjesečnim anuitetima (obročnim iznosima), mjesečnim ratama ili uz otplatu tijekom četiri otplatna razdoblja
 • mogućnost izbora datuma otplate kredita – zadnji dan u mjesecu ili neki drugi dan
 • fleksibilnost pri korištenju i vraćanju kredita – glavnica kredita može se početi otplaćivati tek nakon završetka studija (ako razdoblje trajanja studija odgovara razdoblju korištenja kredita)
 • maksimalan rok korištenja kredita jednak je roku trajanja redovnoga studija/privatnoga srednjoškolskog programa, najdulje 6 godina (osim za kredite za plaćanje školarine s jednokratnim korištenjem)
 • bez naknade za prijevremenu otplatu kredita.

Dodatna pogodnost – bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva do 31.12.2017.

UVJETI ZA ODOBRAVANJE EDUCA KREDITA

Korisnici kredita

Korisnici kredita mogu biti redovni ili izvanredni studenti dodiplomskoga, diplomskog, poslijediplomskog ili specijalističkog studija u zemlji i inozemstvu.

Ako korisnik kredita – student nije zaposlen, mora imati kreditno sposobnoga solidarnog dužnika.

Korisnici kredita za plaćanje školarine privatnog srednjoškolskog obrazovanja moraju biti roditelji ili staratelji učenika za kojega se plaća školarina.

Kamatna stopa

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA
Parametar promjenjivosti1 6M NRS1 za EUR
Visina kamatne stope 4,46% godišnje, promjenjivo2 (EKS 4,58%)3
1 Parametar promjenjivosti 6M NRS1 za EUR važeći na dan 30.06.2017. godine iznosi 1,14%.
2 Kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog dijela u visini 3,32 p.p. i 6M NRS1 za EUR.
3 EKS je izračunat na maksimalni iznos kredita, naknadu i rok otplate.

Otplata kredita

Mogućnost otplate kredita u jednakim mjesečnim anuitetima, mjesečnim ratama ili uz otplatu tijekom četiri otplatna razdoblja. Otplata u ratama omogućuje bržu otplatu kredita, a time i manje troškove po ukupno plaćenoj kamati, a otplata uz postupno povećanje anuiteta tijekom četiri otplatna razdoblja ostavlja više slobodnih sredstava za druge potrebe.

Korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze.

Kredit se otplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjemu tečaju za EUR tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan plaćanja.

 

Instrumenti osiguranja

Obvezni instrumenti osiguranja:

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika, odnosno drugih stalnih novčanih primanja, koju izdaju svi sudionici u kreditu i koja je potvrđena (solemnizirana) kod javnoga bilježnika
 • zadužnica koju izdaju svi sudionici u kreditu te je potvrđena (solemnizirana) kod javnoga bilježnika

Za kredite veće od 15 000 EUR potrebno je dodatno osiguranje kredita:

 • minimalno jedan kreditno sposoban solidarni jamac ili polica životnoga osiguranja korisnika kredita ili solidarnoga dužnika otkupne vrijednosti u visini 5 % od iznosa kredita.

Reprezentativni primjer ukupnih troškova (pdf, 72 KB)

Prijavi se na naš newsletter i čitaj zanimljive i zabavne studentske teme!

101_naslovna_pop_up

Preuzmi knjižicu "101 savjet za studente"

Prijavi se na studentski newsletter i na e-mail ti stiže besplatna .pdf knjižica.

Ne brini, ni mi ne volimo spam.

Prijava je uspješno zaprimljena. Provjeri inbox!