PBZ EDUCA KREDITI

Vjetar u leđa za tvoju budućnost.

Obrazovanje je ulaganje u budućnost. PBZ Educa krediti omogućuju da studij i karijeru zasnuješ na svojim željama i ambicijama, neovisno o trenutačnoj financijskoj situaciji.

PBZ Educa krediti namijenjeni su za plaćanje troškova školarine privatnoga srednjoškolskog obrazovanja i troškova studiranja tijekom dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog ili specijalističkog studija u zemlji i inozemstvu.

PBZ Educa kredite možeš realizirati u bilo kojoj poslovnici PBZ-a.

POGODNOSTI PBZ EDUCA KREDITA:

 • rok otplate kredita do 10 godina
 • mogućnost korištenja počeka (razdoblje tijekom kojega plaćaš samo kamatu – do 12 mjeseci)
 • za iznose kredita do 15 000 EUR nisu potrebni dodatni instrumenti osiguranja
 • dodatna pogodnost kredita za plaćanje školarine – mogućnost uvećanja iznosa kredita do 15% za isplatu u gotovini na tekući račun studenta, uz poštivanje maksimalnoga iznosa kredita do 40 000 EUR
 • izbor načina otplate kredita – u jednakim mjesečnim anuitetima (obročnim iznosima), mjesečnim ratama ili uz otplatu tijekom četiri otplatna razdoblja
 • mogućnost izbora datuma otplate kredita – zadnji dan u mjesecu ili neki drugi dan
 • fleksibilnost pri korištenju i vraćanju kredita – glavnica kredita može se početi otplaćivati tek nakon završetka studija (ako razdoblje trajanja studija odgovara razdoblju korištenja kredita)
 • maksimalan rok korištenja kredita jednak je roku trajanja redovnoga studija/privatnoga srednjoškolskog programa, najdulje 6 godina (osim za kredite za plaćanje školarine s jednokratnim korištenjem)
 • bez naknade za prijevremenu otplatu kredita.

Dodatna pogodnost – bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva do 30.09.2018.

UVJETI ZA ODOBRAVANJE EDUCA KREDITA

Korisnici kredita

Korisnici kredita mogu biti redovni ili izvanredni studenti dodiplomskoga, diplomskog, poslijediplomskog ili specijalističkog studija u zemlji i inozemstvu.

Ako korisnik kredita – student nije zaposlen, mora imati kreditno sposobnoga solidarnog dužnika.

Korisnici kredita za plaćanje školarine privatnog srednjoškolskog obrazovanja moraju biti roditelji ili staratelji učenika za kojega se plaća školarina.

Namjena i iznos kredita

 • od 500 do 40.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju tečajne liste HNB važećoj na dan korištenja kredita, za plaćanje školarine ili troškova studiranja

Rok otplate

 • od 12 do 120 mjeseci

Kamatna stopa

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA
Parametar promjenjivosti1 6M NRS1 za EUR
Visina kamatne stope 3,93% godišnje, promjenjivo2 (EKS 4,00%)3
1 Parametar promjenjivosti 6M NRS1 za EUR važeći na dan 30.06.2018. godine iznosi 0,61%.
2 Kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog dijela u visini 3,32 p.p. i 6M NRS1 za EUR.
3 EKS je izračunat na maksimalni iznos kredita, naknadu i rok otplate. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.

Otplata kredita

Mogućnost otplate kredita u jednakim mjesečnim anuitetima, mjesečnim ratama ili uz otplatu tijekom četiri otplatna razdoblja. Otplata u ratama omogućuje bržu otplatu kredita, a time i manje troškove po ukupno plaćenoj kamati, a otplata uz postupno povećanje anuiteta tijekom četiri otplatna razdoblja ostavlja više slobodnih sredstava za druge potrebe.

Korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze.

Kredit se otplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjemu tečaju za EUR tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan plaćanja.

 

Instrumenti osiguranja

Obvezni instrumenti osiguranja:

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika, zapljeni plaće odnosno drugih stalnih novčanih primanja, koju izdaju svi sudionici u kreditu i koja je potvrđena (solemnizirana) kod javnoga bilježnika
 • zadužnica koju izdaju svi sudionici u kreditu te je potvrđena (solemnizirana) kod javnoga bilježnika

Za kredite veće od 15 000 EUR potrebno je dodatno osiguranje kredita:

 • minimalno jedan kreditno sposoban solidarni jamac ili polica životnoga osiguranja korisnika kredita ili solidarnoga dužnika otkupne vrijednosti u visini 5 % od iznosa kredita.

Reprezentativni primjer ukupnih troškova (pdf, 246 KB)

Prijavi se na naš newsletter i čitaj zanimljive i zabavne studentske teme!