PBZ Educa krediti

Svijet u kojem imam priliku učiti je moguć

Marljivim učenjem, trudom i radom može se puno postići. Financije pri tome ne moraju biti prepreka, ukoliko imate banku na koju se možete osloniti. Privredna banka Zagreb u ponudi ima PBZ Educa kredite za plaćanje troškova studiranja i školarine privatnog srednjoškolskog obrazovanja, dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog ili specijalističkog studija u zemlji i inozemstvu.

PBZ Educa kredite možete realizirati u bilo kojoj PBZ poslovnici.

Pogodnosti PBZ Educa kredita

 • rok otplate kredita do 10 godina
 • mogućnost korištenja počeka do 12 mjeseci
 • za iznose kredita do 15.000,00 EUR nisu potrebni dodatni instrumenti osiguranja
 • dodatna pogodnost kredita za plaćanje školarine - mogućnost uvećanja iznosa kredita do 15% za isplatu u gotovini na tekući račun studenta, uz poštivanje maksimalnog iznosa kredita do 25.000 eura
 • izbor načina otplate kredita - u jednakim mjesečnim anuitetima, mjesečnim ratama ili uz otplatu kroz četiri otplatna razdoblja
 • mogućnost izbora datuma otplate kredita - zadnji dan u mjesecu ili neki drugi dan
 • fleksibilnost pri korištenju i vraćanju kredita - glavnica kredita se može početi otplaćivati tek po završetku studija (ukoliko razdoblje trajanja studija odgovara razdoblju korištenja kredita)
 • maksimalan rok korištenja kredita jednak je roku trajanja redovnog studija/privatnog srednjoškolskog programa, najduže 6 godina (osim za kredite za plaćanje školarine s jednokratnim korištenjem)

UVJETI ZA ODOBRAVANJE EDUCA KREDITA

Korisnici kredita

Korisnici kredita mogu biti redovni ili izvanredni studenti dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog ili specijalističkog studija u zemlji i inozemstvu. Ukoliko korisnik kredita - student nije zaposlen, mora imati kreditno sposobnog solidarnog dužnika.

Korisnici kredita za plaćanje školarine privatnog srednjoškolskog obrazovanja moraju biti roditelji ili staratelji učenika za kojeg se plaća školarina.

Kamatna stopa

  PROMJENJIVA KAMATNA STOPA
Parametar promjenjivosti1 6M NRS1 za EUR
Visina kamatne stope 5,15% godišnje, promjenjivo2 (EKS 5,32%)3

1 Parametar promjenjivosti 6M NRS1 za EUR važeći na dan 30.06.2016. godine iznosi 1,83%.
2 Kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog dijela u visini 3,32 p.p. i 6M NRS1 za EUR.
3 EKS je izračunat na maksimalni iznos kredita, naknadu i rok otplate.

Otplata kredita

Mogućnost otplate kredita u jednakim mjesečnim anuitetima, mjesečnim ratama ili uz otplatu kroz četiri otplatna razdoblja. Otplata u ratama omogućava Vam bržu otplatu kredita i time manje troškove po ukupno plaćenoj kamati, a otplata uz postupno povećanje anuiteta kroz četiri otplatna razdoblja ostavlja Vam više slobodnih sredstava za druge potrebe.

Korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze.

Kredit se otplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za EUR tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan plaćanja.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 • 1% od iznosa kredita (max. 400,00 kn)

Instrumenti osiguranja

Obvezni instrumenti osiguranja:

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika, odnosno drugih stalnih novčanih primanja), izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika

Za kredite veće od 15.000 EUR potrebno je dodatno osiguranje kredita:

 • minimalno jedan kreditno sposoban solidarni jamac ili polica životnog osiguranja korisnika kredita ili solidarnog dužnika otkupne vrijednosti u visini 5% od iznosa kredita.


Reprezentativni primjer ukupnih troškova (pdf, 72 KB)

Privredna banka Zagreb
Privredna banka Zagreb
Sva prava pridržana. Privredna banka Zagreb d.d. 2012.