KREDITI ZA OBRAZOVANJE
Educa krediti u kunama

Svijet u kojem imam priliku učiti je moguć.

Novac za školarinu i troškove studiranja osigurajte na vrijeme uz Educa kredit. Odaberite iznos i rok otplate uz fleksibilnost pri korištenju i vraćanju kredita.

PBZ Educa kredite možete realizirati u vama najbližoj PBZ poslovnici.

PBZ Educa krediti namijenjeni su za plaćanje školarine privatne srednje škole ili studija (dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog ili specijalističkog), kao i za troškove studiranja u zemlji i inozemstvu.

POGODNOSTI PBZ EDUCA KREDITA:

 • bez naknade za obradu zahtjeva
 • rok otplate kredita do 10 godina
 • mogućnost korištenja počeka do 12 mjeseci
 • za iznose kredita do 120.000 HRK nisu potrebni dodatni instrumenti osiguranja
 • dodatna pogodnost kredita za plaćanje školarine – mogućnost uvećanja iznosa kredita do 15% za isplatu u gotovini na tekući račun u kunama studenta, uz poštivanje maksimalnog iznosa kredita do 300.000 HRK
 • izbor načina otplate kredita – u jednakim mjesečnim anuitetima, mjesečnim ratama ili uz otplatu kroz četiri otplatna razdoblja
 • mogućnost izbora datuma otplate kredita – zadnji dan u mjesecu ili neki drugi dan
 • fleksibilnost pri korištenju i vraćanju kredita – glavnica kredita se može početi otplaćivati tek po završetku studija (ukoliko razdoblje trajanja studija odgovara razdoblju korištenja kredita)
 • maksimalan rok korištenja kredita jednak je roku trajanja redovnog studija/privatnog srednjoškolskog programa, najduže 6 godina (osim za kredite za plaćanje školarine s jednokratnim korištenjem)

UVJETI ZA ODOBRAVANJE EDUCA KREDITA

Korisnici kredita

 • redovni ili izvanredni studenti dodiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog ili specijalističkog studija u zemlji i inozemstvu. Ako korisnik kredita – student nije zaposlen, mora imati kreditno sposobnog solidarnog dužnika
 • za plaćanje školarine privatnog srednjoškolskog obrazovanja moraju biti roditelji ili staratelji učenika za kojeg se plaća školarina

Namjena i iznos kredita

 • od 3.500 HRK do 300.000 HRK za plaćanje školarine ili troškova studiranja

Rok otplate

 • od 12 do 120 mjeseci

Moguće je ugovaranje počeka otplate glavnice kredita u razdoblju do 12 mjeseci, koji je uključen u rok otplate kredita.

Otplata kredita

 • mogućnost otplate kredita u: jednakim mjesečnim anuitetima, mjesečnim ratama ili anuitetima s postupnim povećanjem anuiteta (korisnik kredita sam odabire dan u mjesecu na koji će plaćati svoje mjesečne obveze)

Instrumenti osiguranja

 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika (zapljeni plaće, odnosno drugih stalnih novčanih primanja), izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika.

Dodatno osiguranje za iznose kredita veće od 120.000 HRK:

 • minimalno jedan kreditno sposoban solidarni jamac ili polica životnog osiguranja korisnika kredita ili solidarnog dužnika otkupne vrijednosti u visini 5% od iznosa kredita.

Kamatna stopa na kredit

KREDITI UZ VALUTNU KLAUZULU HRK

Visina kamatne stope i EKS PROMJENJIVA KAMATNA STOPA
4,44% godišnje, promjenjivo

(EKS od 4,53%)

Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog i promjenjivog dijela. Promjenjivi dio kamatne stope čini parametar promjenjivosti 6M NRS1 za HRK. 6M NRS1 za HRK važeći na dan 30.06.2019. godine iznosi 0,41%. Prikazana promjenjiva kamatna stopa vrijedi do 31.12.2019.

Točan izračun EKS klijent će dobiti u obrascu prethodnih informacija koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

EKS je izračunat na iznos kredita od 75.000,00 HRK  i rok otplate 10 godina. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva:

 • bez naknade za obradu zahtjeva

Naknada za prijevremenu otplatu kredita

 • bez naknade za prijevremenu djelomičnu ili definitivnu otplatu kredita

Reprezentativni primjer ukupnih troškova (pdf, 257 KB)

Prijavi se na naš newsletter i čitaj zanimljive i zabavne studentske teme!